กิจกรรมของโรงเรียน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ( Digital Testing) ปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ( Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนเข้ารับการทดสอบจำนวน 95 คน และใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนตันหยงมัส จำนวน 4 ห้องในการดำเนินกิจกรรมการทดสอบ โดยมี ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส เป็นหัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับสนามสอบเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะมีการทดสอบในระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 4 มี.ค.2566
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 47 ครั้ง