กิจกรรมของโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับ “รางวัลสถาบันการศึกษาหน้าใหม่” ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วม ประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ( Yong Scientist Competition YSC 2023 )
ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับ “รางวัลสถาบันการศึกษาหน้าใหม่” ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วม ประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ( Yong Scientist Competition YSC 2023 ) ชื่อโครงงาน “หุ่นยนต์พ่นยา" เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ และได้ใช้โอกาสในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง มอบเกียรติบัตรให้แก่ ครูและนักเรียน โดยมี ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส เป็นผู้มอบและกล่าวชื่นชมครู และนักเรียนในความพยายาม ความตั้งใจที่พัฒนาตนเองและแสดงความสามารถจนนำชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษาด้วย ความภาคภูมิใจถือเป็นผลงานที่ยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 28 ครั้ง