กิจกรรมของโรงเรียน
รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4
วันที่ 11 มีนาคม 2566 นางสาวอภิวรรณ  ยอดมงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส  มอบหมายให้นางสาวยตนา  วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส และคณะครู รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โดยในช่วงเช้าเป็นนักเรียนชั้นม.1  จำนวน 30 คน และในช่วงบ่ายจะเป็นนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมบุหงา โรงเรียนตันหยงมัส
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,23:31   อ่าน 26 ครั้ง