กิจกรรมของโรงเรียน
โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ 2566
????วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 28 ครั้ง