กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 26 มีนาคม 2566 โรงเรียนตันหยงมัส จัดกิจกรรมรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกิจกรรมการมอบตัวและรายงานตัวกำหนดให้นักเรียนได้เปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนและส่งใบมอบตัวและรับฟังแนวทางในการเตรียมตัวในการเข้าสู่สถานศึกษาและระเบียบการแต่งกายของนักเรียนไทย-พุทธและไทย-มุสลิม จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนยังได้รับอินทผาลัมครอบครัวละ 1 กล่องเพื่อนำกลับไปรับประทานละศีลอดในช่วงเดือนรอมฏอน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตันหยงมัส ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,12:10   อ่าน 83 ครั้ง