กิจกรรมของโรงเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
27 มีนาคม 2566 ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมบำรุง (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,12:15   อ่าน 74 ครั้ง