กิจกรรมของโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนตันหยงมัส จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีการจัด 2 ช่วงเวลาคือในช่วงเช้า จะเป็นผู้ปกครองและนักเรียนชั้นม.1 และม.4 รายใหม่และในช่วงบ่ายจะเป็นผู้ปกครองและนักเรียนประชารัฐเดิม ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส
และนางสาวยตนา  วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส   กล่าวเปิดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ 
 
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,15:04   อ่าน 40 ครั้ง