กิจกรรมของโรงเรียน
โครงการเยี่ยมวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการเยี่ยมวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยเป็นกิจกรรมโครงการออกเยี่ยมวัดทำบุญในวันพระเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพบปะเยี่ยมเยียนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการเยี่ยมวัด ครั้งที่1 วันที่ 12 พ.ค.2566 ณ วัดชัยรัตนาราม (วัดบ้านไทย) และครั้งที่ 2 วันที่ 19 พ.ค.2566 ณ วัดชลธาราวาส (วัดร่อน)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,21:08   อ่าน 18 ครั้ง