กิจกรรมของโรงเรียน
โครงการเยี่ยมวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการเยี่ยมวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยเป็นกิจกรรมโครงการออกเยี่ยมวัดทำบุญในวันพระเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพบปะเยี่ยมเยียนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งมี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการเยี่ยมวัด โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันพระ ณ วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,21:11   อ่าน 25 ครั้ง