กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส มอบหมายให้ นางสาวยตนา วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมทำความสะอาดบริเวณมัสยิดราวฏอตุลยันนะห์ (มัสยิดตันหยงมัส) หมู่ที่ 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ และบริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอระแงะ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโสระแงะ เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 6 ครั้ง